Home / Študijski program / Akreditacija

Akreditacija

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je akreditirana visokošolska institucija, z akreditiranim študijskim programom Fizioterapija (VS – 1. bolonjska stopnja).

To potrjuje, da je študijski program, ki ga izvaja Fizioterapevtika z začetkom študijskega leta 2015/2016 javno priznan.

V okviru akreditacije študijskega programa so bile izpostavljene prednosti:

  • Program ima kvalitetno strokovno vsebino in povezuje področje zdravstva, športa in socialnih ved. To je v sodobnem izobraževanju prednost in višji cilj, ki vodi preko interdisciplinarnosti do višje kakovosti.
  • Načrtovanje dejavnosti programa zagotavlja višji nivo kakovosti fizioterapije na vseh strokovnih področjih.
  • Program zagotavlja optimalne možnosti za zaposlovanje v lokalnem okolju in tudi širše.
  • Zavod ima dobro načrtovan sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževanja.

Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a fizioterapevt-ka (VS).

Z vidika zaposljivosti je študijski program deficitaren, zaposljiv, interdicsiplinaren ter mednarodno orientiran in s tem konkurenčen na domačem in evropskem trgu dela.

Vrh