Predmetnik

Študijski program Fizioterapija je drugostopenjski študijski program, traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS. Študijski program nima modulov in nima smeri ter je skladen z zahtevami in principi bolonjskega izobraževanja.

Prvi letnik

Prvi semester

Zap. ŠtPredmetKT
1.Specialna poglavja anatomije lokomotornega sistema6
2.Biomehanika6
3.Nevrofiziologija lokomotornega sistema6
4.Osnove znanstveno-raziskovalne dejavnosti3
5.Ortopedska diagnostika3
6.Izbirni predmet - splošni3
7.Izbirni predmet - strokovni3
SKUPAJ30

Drugi semester

Zap. ŠtPredmetKT
8. Športna ortopedija6
9.Principi manualne terapije9
10.Znanost o gibanju6
11.Uvod v živila in prehrano6
12.Izbirni predmet - strokovni3
SKUPAJ30
Drugi letnik

Tretji semester

Zap.Št.PredmetKT
1.Obravnava okvar perifernega živčevja3
2.Principi manualne terapije9
3.Prehranska dopolnila6
4.Preventiva v fizioterapiji3
5.Praktikum manualne terapije6
6.Izbirni predmet - splošni3
SKUPAJ30

Četrti semster

Zap.Št.PredmetKT
7.Temelji managementa v fizioterapiji3
8.Magistrska naloga27
SKUPAJ30
Izbirni predmeti

Nabor splošnih izbirnih predmetov

Zap.Št.PredmetKT
1.Osnove športne vadbe3
2.Kardiovaskularna rehabilitacija3
3.Endokrinologija3

Nabor strokovnih izbirnih predmetov

Zap.Št.PredmetKT
1.Temelji e-Zdravja3
2.Psihologija osebnosti3
3.Znanstveno raziskovalna metodologija3

 

Opis študijskega programa 2. stopnja

Vrh