Home / Študijski program / 2. STOPNJA / Opis programa

Opis programa

Drugostopenjski študijski program »Fizioterapija« je študijski program, ki traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS. Študijski program nima modulov in nima smeri ter je skladen z zahtevami in principi bolonjskega izobraževanja.
Študijski program je usmerjen na manualne terapije (kot npr. ortopedska manualna terapija) in s tem spremlja razvoj fizioterapevtske stroke v svetu in neposredno prispeva k dvigu kakovosti slovenskega zdravstva.

VRSTA PROGRAMA:Študijski program 2. stopnje.
TRAJANJE ŠTUDIJA:Študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.
STROKOVNI NAZIV:magister fizioterapije/magistrica fizioterapije
OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA:Izredni študij

Vrh