Predmetnik

Študijski program Fizioterapija je enovit visokošolski strokovni program, traja tri (3) leta in vsebuje 180 ECTS.
Študijski program nima modulov in nima smeri. Je mednarodno primerljiv ter skladen z zahtevami in principi bolonjskega izobraževanja.

Predavanja iz fizioterapevtskih predmetov in predmetov, ki so tesno povezani z fizioterapevtskimi (npr. Funkcionalna anatomija lokomotornega sistema , Biomehanika z biofiziko..), so obvezna. Prav tako laboratorijsko in klinično usposabljanje. Brez temeljitega poznavanja fizioterapevtskih vsebin je delo pri laboratorijskem  usposabljanju moteno!

Prvi letnik

Prvi semester

Zap. ŠtTip predmetaPredmetKT
1.KliničniAnatomija s fiziologijo in patologijo
pred. Matej Gajšek
6
2.SplošniBiokemija in mikrobiologija
prof. dr. Matjaž Zorko
5
3.SplošniPromocija zdravja in komunikacijske veščine
pred. Irma Veljić
4
4.FizioterapevtskiFunkcionalna anatomija in fiziologija lokomotornega sistema
pred. Matej Gajšek
8
5.SplošniZdravstvena psihologija
prof. dr. Peter Umek
4
6.FizioterapevtskiBiomehanika z biofiziko
pred. Živa Majcen Rošker
6

Drugi semester

Zap. ŠtTip predmetaPredmetKT
7. KliničniOsnove klinične medicine I
pred. Matej Gajšek
5
8.FizioterapevtskiMotorični razvoj v ontogenezi človeka ter osnove pozitivnih motoričnih transformacij
doc. dr. Boris Sila
5
9.FizioterapevtskiOcenjevalni postopki
doc. dr. Friderika Kresal
10
10.SplošniOsnove gerontologije
pred. Silvana Šonc
4
11.Splošni izbirni predmet3
Drugi letnik

Tretji semester

Zap.Št.Tip predmetaPredmetKT
1.FizioterapevtskiFizioterapevtske obravnave I
pred. dr. Mojca Amon
8
2.SplošniPravo in etika v zdravstvu
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
4
3.FizioterapevtskiKinezioterapija
doc. dr. Omejec Gregor
8
4.FizioterapevtskiFizikalne tehnologije v fizioterapiji
pred. mag. Simona Pavlič Založnik
5
5.KliničniOsnove klinične medicine II
izr. prof. Špela Smrkolj
5

Četrti semster

Zap.Št.Tip predmetaPredmetKT
6.FizioterapevtskiOrtopedska medicina in manualna terapija I
pred. Renne de Bruin
7
7.SplošniRaziskovalna metodologija
doc. dr. Uroš Marušič
3
8.FizioterapevtskiFizioterapevtske obravnave II
doc. dr. Gregor Omejec
6
9.Splošni izbirni predmet3
10.Strokovni izbirni predmet3
11.FizioterapevtskiFizioterapevtski praktikum I
doc. dr. Friderika Kresal
8
Tretji letnik

Peti semester

Zap.Št.Tip predmetaPredmetKT
1.FizioterapevtskiOrtopedska medicina in manualna terapija II
pred. Renne de Bruin
8
2.KliničniNevrologija in nevrofiziologija
prof. dr. Simon Podnar
5
3.FizioterapevtskiKardiorespiratorna fizioterapija
pred. Simona Videnšek
5
4.FizioterapevtskiFizioterapevtska obravnava žensk
izr. prof. dr. Špela Smrkolj
6
5.FizioterapevtskiMedicinska rehabilitacija
doc. dr. Dejan Georgiev
6

Šesti semster

Zap.Št.Tip predmetaPredmetKT
6.FizioterapevtskiInstitucionalna fizioterapija
pred. mag. Simona Pavlič Založnik
5
7.FizioterapevtskiSpecialne obravnave v fizioterapiji
pred. mag. Juta Ošlak Kranjc
4
8.Splošni izbirni predmet3
9.Strokovni izbirni predmet3
10.Strokovni izbirni predmet3
11.FizioterapevtskiFizioterapevtski praktikum II
doc. dr. Friderika Kresal
8
12.Diplomsko delo4
Izbirni predmeti

Nabor strokovnih izbirnih predmetov

Zap.Št.Tip predmetaPredmetKT
1.Fitnes3
2.Onkološka kirurgija in fizioterapija3
3.Športne dejavnosti invalidnih oseb3
4.Posamezne metode in tehnike uveljavljenih konceptov manualne terapije3
5.Klinična kineziologija3
6.Medpoklicno sodelovanje3

Nabor splošnih izbirnih predmetov

Zap.Št.Tip predmetaPredmetKT
1.Klinično razmišljanje v fizioterapiji3
2.Javno zdravje3
3.Management v fizioterapiji3
4.Sodobne tehnologije v fizioterapiji3
5.Raziskovalne razsežnosti v fizioterapiji3
6.Sociologija zdravja in bolezni3

 

Opis študijskega programa 1. stopnja

Vrh