Home / Študijski program / 1. STOPNJA / Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje

V višji letnik se lahko vpiše študent, če je ob koncu študijskega leta opravil tiste obveznosti, ki so določene v študijskem programu za vpis v višji letnik. Za vpis v višji letnik mora opraviti vse vaje in praktična usposabljanja ter opraviti obveznosti, kot sledi:

Za vpis v drugi (2.) letnik mora študent doseči najmanj 45 ECTS prvega letnika.

Študent mora obvezno pozitivno opraviti naslednje predmete prvega (1.) letnika:

 • Anatomija s fiziologijo in patologijo,
 • Biomehanika z biofiziko,
 • Motorični razvoj v ontogenezi človeka ter osnove pozitivnih motoričnih transformacij,
 • Funkcionalna anatomija in fiziologija lokomotornega sistema,
 • Ocenjevalni postopki,
 • Osnove klinične medicine I,
 • Biokemija in mikrobiologija.

Za vpis v tretji (3.) letnik mora študent doseči 60 ECTS prvega (1.) letnika in najmanj 46 ECTS drugega (2.) letnika.

Študent mora obvezno pozitivno opraviti naslednje predmete drugega (2.) letnika:

 • Fizioterapevtske obravnave I,
 • Fizioterapevtske obravnave II,
 • Kinezioterapija,
 • Fizikalne tehnologije v fizioterapiji,
 • Ortopedska medicina in manualna terapija I,
 • Fizioterapevtski praktikum I,
 • Osnove klinične medicine II.

Študent je dolžan za dokončanje študija opraviti vse študijske obveznosti, ki so predpisane s študijskim programom, pripraviti diplomsko delo ter ga uspešno zagovarjati pred komisijo.

Vrh