Home / Študijski program / 1. STOPNJA / Opis programa

Opis programa

Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija je oblikovan na podlagi analize podobnih učnih programov z vsebinami različnih univerz v Evropi. S svojo zasnovo, vsebino in trajanjem študija je primerljiv s sorodnimi tujimi programi.

Študijski program je v skladu z drugimi programi, ki zajemajo študije fizioterapije v državah Evropske unije in z bolonjsko deklaracijo. Zasnovan je v obliki dodiplomskega študija s triletnim študijskim programom usposabljanja, kot ga zahtevajo evropski in mednarodni standardi. Takšen princip strukture študija zagotavlja visoko stopnjo mobilnosti študentov, pa tudi akademskega in administrativnega osebja institucije.

Strokovne izkušnje oblikovalcev programa so prispevale k nadgradnji vsebin, saj potrjujejo potrebe po obsežnejši in poglobljeni tematiki v slovenski fizioterapiji.

Hiter razvoj medicinskih znanosti opravičeno potrjuje to našo odločitev za enakovrerdno vključevanje fizioterapevtov v širše zdravstvene time.

VRSTA PROGRAMA:Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje.
TRAJANJE ŠTUDIJA:Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.
STROKOVNI NAZIV:Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a.fizioterapevt-ka (VS).
OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA:Redni in izredni študij.
Vrh