Home / Študijski program

Študijski program

Fizioterapevtika je akreditiran javno veljaven študijski program 1. bolonjske stopnje.

Program smo pričeli izvajati v študijskem letu 2015/2016 z vpisom prve generacije študentov 1. letnika.

Z vsebino programa in njegovim izvajanjem zagotavljamo, da je

DRUGAČEN ŠTUDIJSKI PROGRAM,

sodoben in zanimiv, s skrbno načrtovanim predmetnikom in z vsebinami usmerjenimi v praktičnost in uporabnost,
z neposrednim pretokom znanja od učitelja do študenta in individualnim pristopom,
z odnosom do študenta, ki ne dovoli, da bi kdorkoli obupal ali omagal na poti do diplome,
kjer so učitelji ponosni na dosežke študentov in študenti na ustanovo, v kateri študirajo,
z možnostjo sodelovanja pri raziskovalnem delu, na mednarodnih delavnicah, posvetih in konferencah,
v Alumni klubu in svetovalnih delavnicah, kot obliki širjenja socialnega kapitala.

Vrh