Home / Študenti / Zagovori zaključnih del

Zagovori zaključnih del

Ime in priimek: Nika Stopinšek
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 29.1.2019
Ura in prostor: 14:00, Mala predavalnica
Naslov: Vadba hoje na sistemu lokomat pri pacientih z multiplo sklerozo
Mentor: izr. prof. dr. Anton Zupan

Vrh