Home / Študenti / Zagovori zaključnih del

Zagovori zaključnih del

Ime in priimek: Urška Leskovšek
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 26. 5. 2020 
Ura in prostor: 09:00, Modra predavalnica 
Naslov: Pomen upada vida in staranja na preventivo pred padci
Mentorica: doc. dr. Friderika Kresal
Somentorica: pred. Živa Majcen Rošker

Vrh