Home / Študenti / Zagovori zaključnih del

Zagovori zaključnih del

Ime in priimek: Darja Švent
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 23.11.2018
Ura in prostor: 10:00, Mala predavalnica
Naslov: Povezave med držo zgornjega dela trupa ter držo križa in medenice pri mladih odraslih
Mentor: višji predavatelj Stef J. R. Harley, mag.
Somentorica: doc. dr. Friderika Kresal

Ime in priimek: Klemen Klobas
Program: Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija
Datum: 23.11.2018
Ura in prostor: 11:00, Mala predavalnica
Naslov: Kvantitativna ocena posturalne poravnave pri mladih odraslih glede na fotografiranje lateralnega pogleda
Mentor: višji predavatelj Stef J. R. Harley, mag.
Somentorica: doc. dr. Friderika Kresal

Vrh