Home / Študenti / Cenik storitev 2015/16

Cenik storitev 2015/16

CENIK za študijsko leto 2015/2016

ŠOLNINA

1. letnik4.000 €
2. letnik4.000 €
3. letnik4.000 €
Strošek šolnine vključuje:
•  Celoten pedagoški proces (udeležbo na vajah, predavanjih in seminarjih) Sodelovanje v raziskovalnih in strokovnih projektih šole
•  Celotno informacijsko podporo študija
•  Uporabo interaktivnih in virtualnih učnih okolij
•  Elektronska gradiva*
•  Mentorstvo in tutorstvo
•  Vsa svetovanja in pomoč v Kariernem centru
•  Dva izpitna roka
* Gradiva v papirni obliki kot so delovne pole, skripte, učbeniki, knjige niso vključeni v šolnino.

Šolnina se poravna na naslednji način:
•  1.000 € je potrebno poravnati ob vpisu
•  1.000 € je potrebno poravnati do 30. 09. 2015
•  2.000 € je potrebno poravnati do 30. 01. 2016
•  Ob vpisu se lahko plača tudi celoten znesek šolnine v višini 4.000 €

Plačilo šolnine s strani pravne osebe
Plačilo šolnine lahko za študenta izvede tudi pravna oseba. V takem primeru študent izpolni izjavo, podpisano in žigosano s strani plačnika. Pravna oseba poravna strošek šolnine.

DRUGI PRISPEVKI

Šolnina za ponavljanje letnika3.000 €
Pogojni vpis (poleg šolnine za letnik)150 €
Evidenčni vpis500 €
Vpisnina200 €
Obvezna knjižica znanj in veščin60 €
Diplomsko delo z zagovorom650 €

Strošek vpisnine vključuje:
•  Študentska izkaznica
•  Uporaba interaktivne infrastrukture zavoda
•  Obvezno dodatno zavarovanja
•  Vpisna dokumentacija

•  Potrdila o vpisu
•  Potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
•  Vloge za priznavanje izpitov klinične prakse ipd.

•  Prošnje v okviru učnega procesa (prošnja za pogojni vpis, prošnja za ponavljanje letnika ipd.)

IZPITI

Tretje opravljanje izpita – fizioterapevtski predmeti200 €
Tretje opravljanje izpita – klinični predmeti150 €
Tretje opravljanje izpita – splošni predmeti100 €
Komisijski izpiti250 €
Diferencialni izpiti za študente s statusom na Fizioterapevtiki150 €

STROŠKI ZA OSEBE BREZ STATUSA

Potrdila, vloge in prošnje30 €
IzpitiSorazmerni delež šolnine
Vrednost kreditne točke67 €

Cena izpita za posamezni predmet se izračuna tako, da se množi število kreditnih točk predmeta iz katerega se opravlja izpit z vrednostjo kreditne točke

STROŠKI HABILITACIJSKIH POSTOPKOV

Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni profesor
· Redni profesor
2.500 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni professor
· Redni profesor
1.800 € + DDV
Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
1.600 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
1.200 € + DDV
Izvolitev v ostale nazive (asistent, strokovni sodelavec ipd.) 900 € + DDV
Stroški priznanja tujih habilitacij 500 € + DDV
Vrh