Home / Študenti / Cenik storitev 2017/18

Cenik storitev 2017/18

CENIK za študijsko leto 2017/2018

ŠOLNINA

1. letnik4.000 €
2. letnik4.000 €
3. letnik4.000 €
A. Strošek šolnine vključuje:
•  Celoten pedagoški proces (udeležbo na vajah, predavanjih in seminarjih)
•  Sodelovanje v raziskovalnih in strokovnih projektih šole
•  Celotno informacijsko podporo študija
•  Uporabo interaktivnih in virtualnih učnih okolij
•  Elektronska gradiva*
•  Mentorstvo in tutorstvo
•  Dva izpitna roka
* Gradiva v papirni obliki kot so delovne pole, skripte, učbeniki, knjige niso vključeni v šolnino.

B. Šolnina se poravna na naslednji način:
•  1.000 € je potrebno poravnati ob vpisu (ob vpisu se lahko plača tudi celoten znesek šolnine v višini 4.000 €)
•  3.000 € je potrebno poravnati do 30. 09. 2017 (možnost plačila na 2 obroka: do 30. 9. 2017 poravnati 1.500 € + 50 € administrativnih stroškov in do 30. 1. 2018 poravnati 1.500 € + 50 € administrativnih stroškov)

C. Plačilo šolnine s strani pravne osebe
Plačilo šolnine lahko za študenta izvede tudi pravna oseba. V takem primeru študent izpolni izjavo, podpisano in žigosano s strani plačnika. Pravna oseba poravna strošek šolnine, kot navedeno zgoraj v točki B.

DRUGI PRISPEVKI

Šolnina za ponavljanje letnika
Izračuna se na podlagi vrednosti kreditnih točk za vse neopravljene obveznosti
Sorazmerni delež šolnine, a ne manj kot 1.000 €
Vpisnina200 €
Duplikat študentske izkaznice10 € (z DDV)
Obvezna knjižica znanj in veščin60 € (z DDV)
Zaščitna obleka (prispevek za dve obleki)do 150 € (z DDV)
Dodatna majica z logotipom VZF6 € (z DDV)
Diplomsko delo z zagovorom650 €

Strošek vpisnine vključuje:
•  Študentska izkaznica
•  Uporaba interaktivne infrastrukture zavoda
•  Obvezno dodatno zavarovanja

•  Potrdila o vpisu
•  Potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
•  Vloge in p
rošnje v okviru učnega procesa (prošnja za pogojni vpis, prošnja za ponavljanje letnika, priznavanje izpitov ipd.)
•  Članarina za knjižnico

IZPITI

Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja ocene – fizioterapevtski predmeti
200 €
Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja - klinični predmeti
150 €
Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja ocene – splošni predmeti
100 €
Izredni rok za opravljanje delnih obveznosti40 €

STROŠKI ZA OSEBE BREZ STATUSA

Potrdila, vloge in prošnje30 €
IzpitiSorazmerni delež šolnine
Vrednost kreditne točke67 €
Obravnava vloge na študijski komisiji za priznavanje in vrednotenje izobraževanja po merilih za prehode200 €

Cena izpita za posamezni predmet se izračuna tako, da se množi število kreditnih točk predmeta iz katerega se opravlja izpit z vrednostjo kreditne točke.

STROŠKI HABILITACIJSKIH POSTOPKOV

Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni profesor
· Redni profesor
2.000 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni professor
· Redni profesor
1.500 € + DDV
Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
1.200 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
800 € + DDV
Izvolitev v ostale nazive (asistent, strokovni sodelavec ipd.) 600 € + DDV
Stroški priznanja tujih habilitacij 500 € + DDV

Cenik 2017/18 sprejet na 12. seji Upravnega odbora dne 04.01.2017 in dopolnjen dne 16.11.2017.

Vrh