Home / Raziskovanje / Znanstvene objave

Znanstvene objave

Kresal, F., Suklan, J., Roblek, V., Jerman, A., & Meško, M. (2017). Psychosocial Risk Factors for Low Back Pain and Absenteeism among Slovenian Professional Drivers. Central European journal of public health25(2), 135.

Kresal, F., Roblek, V., Jerman, A., & Meško, M. (2015). Lower back pain and absenteeism among professional public transport drivers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics21(2), 166-172.

Kresal, F., & Jerman, A. (2015). Bolečina v križu in športna dejavnost slovenskih poklicnih voznikov. Sport: Revija Za Teoreticna in Prakticna Vprasanja Sporta63.

Kresal, F. (2015). Model obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja pri slovenskih poklicnih voznikih in absentizem: doktorska disertacija: študijski program tretje stopnje (Doctoral dissertation, F. Kresal).

Dominici, G., & Roblek, V. (2016). Complexity theory for a new managerial paradigm: a research framework. In Neostrategic Management (pp. 223-241). Springer International Publishing.

Roblek, V., Štok, Z., & Meško, M. (2016). The complexity view on the changes in social and economic environment in 21st century.

Jovanov, K., & Roblek, V. (2016). Vodenje tima nujne medicinske pomoci v primeru povecanega obsega dela. RUO. Revija za Univerzalno Odlicnost5(2), 123.

Roblek, V., Meško, M., & Krapež, A. (2016). A Complex View of Industry 4.0. SAGE Open6(2), 2158244016653987.

Roblek, V., & Meško, M. (2015). Designing Mobile Application for the Over the Counter Drug Marketing.

Vrh