Home / Raziskovanje / Raziskave v teku

Raziskave v teku

Namen raziskovalne skupine Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika je izvesti 3 različne študije, za katere so že postavljene razmere in določene raziskovalne skupine, ter nosilci raziskav, in sicer: (1) Razlike v telesni drži v različnih starostnih skupinah, (2) Uspešnost fizioterapevtske obravnave v podaljšanem bolnišničnem zdravljenju in (3) Bolečina v križu in okvara živčnih korenin.

  1. Razlike v telesni drži v različnih starostnih skupinah

Vodja raziskave: Viš. pred. Stef James Robert Harley, mag. rehabilitacijskih znanosti in fizioterapije,

Namen prospektivne študije je primerjava parametrov statične telesne drže v različnih starostnih skupinah.

  1. Uspešnost fizioterapevtske obravnave v podaljšanem bolnišničnem zdravljenju

Vodja raziskave: doc. dr. Friderika Kresal,  v sodelovanju s SB Sežana.

Namen retrospektivne študije je ovrednotiti uspešnost individualnega fizioterapevtskega programa vadbe v podaljšanem bolnišničnem zdravljenju.

  1. Bolečina v križu in okvara živčnih korenin

Vodja raziskave: doc. dr. Gregor Omejec, v sodelovanju z Kliničnim inštitutom za klinično nevrofiziologijo.

Namen retrospektivne študije je podati incidenco okvare ledvenih živčnih korenin pri bolnikih z bolečinami v križu.

Vrh