Home / Raziskovanje / Namen

Namen

Ključne usmeritve VZ Fizioterapevtika na področju raziskovanja vključujejo tako temeljne kot aplikativne raziskave. Področje raziskav in razvoja igra ključno vlogo pri kakovostnem razvoju institucije ter povečuje njene konkurenčne prednosti naproti drugim visokošolskim institucijam. Na VZ Fizioterapevtika se zavedamo, da predstavljajo uspešno zaključeni raziskovalni projekti ključen cilj naših predavateljev in raziskovalcev. Zato posvečamo posebno pozornost vlaganju v razvoj raziskovalne infrastrukture.

Namen raziskovalne dejavnosti je prenos novih znanj na študijske procese, kar vpliva na višjo kakovost le-teh. Cilj raziskovanja  je tako  objava rezultatov v ustreznih strokovnih ali znanstvenih revijah ter omogočanje študentom  podajanje osnovnih znanj s področja raziskovanja in razvoja. Zainteresiranim študentom omogočamo, da z vključevanjem v raziskovalno delo opravijo diplomsko nalogo.

Področja raziskovanja:

  • fizioterapevtski postopki s področja mišično-skeletnega sistema;
  • fizioterapevtski postopki s področja nevrofizioterapije;
  • fizioterapevtske preventivne dejavnosti in spodbujanje zdravega življenjskega sloga;
  • staranje prebivalstva in vloga fizioterapije pri ohranjanju zdravja te populacije;
  • razvoj kadrovske osnove v fizioterapiji;
  • izobraževalni proces na področju fizioterapije, neprekinjena prenova in izboljševanje;
  • družbeni položaj fizioterapije znotraj različnih gospodarskih panog.
Vrh