Home / Raziskovanje / Konference

Konference

DAN FIZIOTERAPEVTIKE 2019, FIZIOTERAPIJA ZA PRIHODNOST

TRIBUNA ZNANJA

  • 25.4.2019, s pričetkom ob 16:00 uri, na VZF, v Veliki predavalnici na temo »Problemi indikovanja i doziranja zdravstvenog vežbanja«. Predavanje bo vodil doc. dr. Duško Spasovski, iz Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”, Beograd, Srbija

 

  • 25.3.2019, s pričetkom ob 16:00 uri, na VZF, v Veliki predavalnici na temo »Vloga fizioterapije v pred in po operativnem obdobju«. Predavanje bo vodil doc. dr. Zdravko Štor, iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

 

Tribuno znanja bomo organizirali mesečno z namenom obogatiti znanje študentov fizioterapije in fizioterapevtov ter s ciljem širjenja relevantnih znanj in dosežkov pomembnih za fizioterapijo.

 

PRETEKLE KONFERENCE

Vrh