Dekan

Dekan-ja je najvišji strokovni organ zavoda in individualni poslovodni organ.
Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

fizioterapevtika_dekanja

Dekanja: doc. dr. Friderika Kresal
Tel: +386 (0)40 888 870
E-pošta: dekanat@fizioterapevtika.si
Vrh