Home / O nas / Nagovor dekanje

Nagovor dekanje

DEKANJA FIZIOTERAPEVTIKE

doc. dr. Friderika Kresal

Spoštovani bodoči študentje!

Z odločitvijo za študij na našem zavodu se podajate na pot, ki vas pripelje do kakovostne izobrazbe in vrhunske usposobljenosti za delo. Ta pot je polna osebnostne rasti, novih izkušenj in spoznanj, ki z vami ostanejo celo življenje, premagovanja izzivov in uživanja v sadovih svojega truda. Na poti niste sami, ampak smo pri vsakem koraku z vami, vam pomagamo ter vas pripravljamo na izzive, s katerimi se boste srečavali tako v svojem poklicu, kot v osebnem življenju.

Fizioterapija ima vedno pomembnejše mesto v zdravstvu. Danes jo prepoznavamo kot vedo, ki je izjemnega pomena pri zagotavljanju uspešne rehabilitacije pacientov. Le-te namreč v našem poklicu srečamo, ko so v zelo ranljivem položaju in jim z našim znanjem in praktičnimi sposobnosti pomagamo, da izboljšajo kakovost svojega bivanja.

Fizioterapija ne obsega le obvladovanja vaj, ki jih predpisujemo pacientom. Dobrega fizioterapevta odlikuje čut za sočloveka, empatija, sposobnost obravnavati človeka kot celoto, ne le kot biomehanski problem. Na naši instituciji se teh stvari zavedamo zato dajemo poudarek kakovosti in ne številčnosti. Želimo izobraziti študente, ki imajo voljo postati odlični fizioterapevti in v to vložiti zahtevan trud in čas. Študij se namreč začne in konča pri posamezniku, mi pa smo tu, da mu omogočimo najboljše pogoje za izobraževanje, ga v tem procesu vodimo ter poskrbimo, da zapusti naš zavod kot kompetenten fizioterapevt, ki se je sposoben spoprijeti z izzivi in biti uspešen v svojem poklicu.

Z našimi vrhunskimi kadri zagotavljamo, da študenti pridobijo strokovna znanja, ki jih znajo uporabljati tudi v praksi. Akademski zbor Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika sestavlja 12 rednih profesorjev, 5 izrednih profesorjev, 6 docentov, 2 asistenta, 4 višje predavatelje, 7 predavateljev ter 8 učiteljev veščin. Vsak od njih je strokovnjak na svojem področju, z izpopolnjenim akademskim znanjem ter izkušnjami iz prakse.

Fizioterapevtske predmete učijo fizioterapevti z znanstvenimi magisteriji in doktorati ter ustreznimi habilitacijami, ki poklic najbolje poznajo, razumejo in imajo bogate izkušnje pri delu s pacienti.

Klinične predmete poučujejo zdravniki z ustreznimi specializacijami in habilitacijami. Izbirne, naravoslovne in splošne predmete pa vodijo učitelji, ki so habilitirani na matičnih fakultetah in jim Fizioterapevtika priznava ustrezne habilitacije.

Takšna interdisciplinarna kadrovska struktura s poudarkom na učiteljih – fizioterapevtih je razpoznavna odlika našega zavoda, ki omogoča odlično izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela.

Prav tako pa ste bistveni tudi vi, študentje. Vi ste tisti, ki z iskanjem znanja dajete zagon nam. Med študijem vplivate na nadaljno rast našega zavoda, enako kot ga oblikujejo naši pedagoški delavci. Zato vas vljudno vabimo: pridružite se nam!

Vrh