ERASMUS+

Akreditacijska številka: 272215-EPP-1-2018-1-SI-EPPKA1-ECHE

Erasmus ID koda: SI MEDVOD01

Erasmus listina: Erasmus charter for higher education 2014 – 2020

Erasmus Policy Statement (EPS)

Študentska listina

V programu Erasmus+ sodelujejo članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija ter nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

Dostop do promocijsko – informativne brošure Erasmus+, na spletni strani.

1.    Učna mobilnost posameznikov

1.1 Mobilnost študentov in mladih diplomantov

Možne so naslednje izmenjave:

  • mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji, nosilki ECHE listine, v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 3 do 12 mesecev,
  • mobilnost za namen prakse v eni od programskih držav v trajanju od 2 do 12 mesecev (spletni portal za izmenjavo informacij o praksah).

Študent lahko v vsakem ciklu študija odide na mobilnost v trajanju do 12 mesecev (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, vključujoč mobilnosti predhodnega programa Vseživljenjsko učenje – Erasmus individualna mobilnosti in Erasmus Mundus). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse. Poleg tega se lahko mobilnosti za namen prakse udeležijo tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti), vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani Fizioterapevtike v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja).

1.2 Mobilnost osebja

Možne so naslednje izmenjave:

  • mobilnost osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji, nosilki ECHE listine, v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 2 dni do 2 meseca (od 5 dni do 2 meseca v partnerski državi),
  • mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri upravičeni organizaciji v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 2 dni do 2 meseca (od 5 dni do 2 meseca v partnerski državi).

Obvezni del mobilnosti osebja za namen poučevanja je izvedba najmanj 8 pedagoških ur na teden.

2.   Strateška partnerstva

Strateška partnerstva na področju terciarnega izobraževanja lahko trajajo 2 ali 3 leta in so prilagodljiv način dela s partnerji iz različnih držav. Strateška partnerstva v terciarnem izobraževanju se morajo osredotočiti na aktivnosti, namenjene izboljšanju pogojev v visokošolskem izobraževanju v sodelujočih državah.

Vrh