Home / Cenik storitev 2020/2021

Cenik storitev 2020/2021

CENIK za študijsko leto 2020/2021

ŠOLNINA

1. stopenjski študijski program Fizioterapija
1. letnik4.000 €
2. letnik4.000 €
3. letnik4.000 €
2. stopenjski študijski program Fizioterapija
1. letnik4.000 €
2. letnik4.000 €

A. Strošek šolnine vključuje:
•  Celoten pedagoški proces (udeležbo na vajah, predavanjih in seminarjih)
•  Sodelovanje v raziskovalnih in strokovnih projektih šole
•  Celotno informacijsko podporo študija
•  Uporabo interaktivnih in virtualnih učnih okolij
•  Elektronska gradiva*
•  Mentorstvo in tutorstvo
•  Dva izpitna roka
* Gradiva v papirni obliki kot so delovne pole, skripte, učbeniki, knjige niso vključeni v šolnino.

B. Šolnina se poravna na naslednji način:

  • Plačilo v enkratnem znesku: 4.000 € je potrebno poravnati ob vpisu
    ali
  • Plačilo v dveh obrokih: 2.000 € je potrebno poravnati ob vpisu in do 31.01.2021 poravnati 2.000 € + 50 € administrativnih stroškov

C. Plačilo šolnine s strani pravne osebe 

Plačilo šolnine lahko za študenta izvede tudi pravna oseba. V takem primeru študent izpolni izjavo, podpisano in žigosano s strani plačnika. Pravna oseba poravna strošek šolnine, kot navedeno zgoraj v točki B.

DRUGI PRISPEVKI

Šolnina za ponavljanje letnika
Izračuna se na podlagi vrednosti kreditnih točk za vse neopravljene obveznosti
Sorazmerni delež šolnine, a ne manj kot 1.000 €
Vpisnina200 €
Diplomsko delo z zagovorom650 €
Magistrsko delo z zagovorom1.000 €
Duplikat diplomske listine s prilogo50 € (z DDV)
Duplikat študentske izkaznice10 € (z DDV)
Obvezna knjižica znanj in veščin60 € (z DDV)
Zaščitna obleka (prispevek za dve obleki)do 150 € (z DDV)
Dodatna majica z logotipom VZF6 € (z DDV)

Strošek vpisnine vključuje:
•  Študentska izkaznica
•  Uporaba interaktivne infrastrukture zavoda
•  Obvezno dodatno zavarovanja

•  Potrdila o vpisu
•  Potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
•  Vloge in p
rošnje v okviru učnega procesa (prošnja za pogojni vpis, prošnja za ponavljanje letnika, priznavanje izpitov ipd.)
•  Članarina za knjižnico

IZPITI

Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja ocene – fizioterapevtski predmeti
200 €
Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja - klinični predmeti
150 €
Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja ocene – splošni predmeti
100 €
Izredni rok za opravljanje delnih obveznosti40 €

STROŠKI ZA OSEBE BREZ STATUSA ŠTUDENTA

Potrdila, vloge in prošnje*30 €
IzpitiSorazmerni delež šolnine
Diplomsko delo z zagovorom**1.300 €
Magistrsko delo z zagovorom**2.000 €
Vrednost kreditne točke67 €
Obravnava vloge na študijski Obravnava vloge na študijski komisiji :***
- priznavanje in vrednotenje izobraževanja po merilih za prehode
- nadaljevanje študija po prekinitvi
200 €

Cena izpita za posamezni predmet se izračuna tako, da se množi število kreditnih točk predmeta iz katerega se opravlja izpit z vrednostjo kreditne točke.

HABILITACIJSKI POSTOPKI ZA KANDIDATE, KI NE SODELUJEJO REDNO S FIZIOTERAPEVTIKO

Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni profesor
· Redni profesor
2.000 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni professor
· Redni profesor
1.500 € + DDV
Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
1.200 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
800 € + DDV
Izvolitev v ostale nazive (asistent, strokovni sodelavec ipd.) 600 € + DDV
Stroški priznanja tujih habilitacij 500 € + DDV

Opombe pod:

(*) Potrdilo o plačilu mora biti priloženo vlogi ali prošnji oziroma predloženo pred izdajo potrdila.
(**) Za osebe brez statusa, ki so izgubili status študenta na Fizioterapevtiki pred  manj kot enim letom se zaračuna polovični znesek.
(***) Potrdilo o plačilu mora biti predloženo do zasedanja Komisije za študijske zadeve

 

 

 

 

Vrh