Razpis za vpis – 2. stopnja

VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKABogatajeva 15, 1215 Medvode, Slovenija Študijska enota:Slovenska cesta 581000 Ljubljana, Slovenija Tel +386 40 88 88 70E-mail: tajnistvo@fizioterapevtika.siSpletna stran: www.fizioterapevtika.si VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE FIZIOTERAPIJA TRAJANJE ŠTUDIJAŠtudij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk. STROKOVNI NAZIVMagister fizioterapije/magistrica fizioterapije, skrajšano:mag. fiziot. VPISNI POGOJIV študijski program Fizioterapija 2. stopnje se lahko vpiše, kdor … Nadaljujte z branjem Razpis za vpis – 2. stopnja