Home / Uncategorized / Mnenje študentov o nas

Mnenje študentov o nas

Kot študentka tretjega letnika lahko povem, da nam Visokošolski zavod Fizioterapevtika že od prvega dne študija podaja realen  pogled na fizioterapevtsko stroko ter vlogo in odgovornosti fizioterapevta v zdravstvenem sistemu. Celoten študijski  program temelji na kvalitetnem podajanju znanja iz ust  predavateljev z mnogimi izkušnjami  iz določene stroke. To pomeni, da študenti dobimo najsodobnejša znanja, metode in tehnike, ki so uveljavljene v praksi. Poleg predavanj, prednost predstavljajo vaje, kjer je poudarek na praktičnem  srečanju z določenimi aparati in fizioterapevtskimi tehnikami. Rada bi omenila tudi komunikacijo med vodstvom Fizioterapevtike in študenti, saj imamo s pomočjo anket  možnost oceniti, komentirati in predlagati spremembe v študijskem programu, s čimer si skupaj pomagamo ustvarjati še boljši, kvalitetnejši in bolj izpiljen program za naslednje generacije fizioterapevtov. Kot zadnjo stvar, ki jo ocenjujem kot  velik plus je lokacija, saj se prostori nahajajo le nekaj korakov stan od glavne avtobusne in železniške postaje, kar olajša prevoz na predavanje in hkrati je Ljubljana študentom prijazno mesto.

Manca

Že med Srednjo zdravstveno šolo, me je zanimal poklic fizioterapevta. Zanima me anatomija človeka in z njo povezana funkcija in patologija. Za študij na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika sem se odločila, ker sem želela kvalitetno znanje iz področja fizioterapije. Prepričal me je kakovosten program in priznani profesorji, (tudi iz tujine, s tem, da je poleg prisoten tudi prevajalec). Strokovnjaki iz različnih strok so nam dali vpogled v različna področja fizioterapije, ti so na voljo tudi za dodatne nasvete in pojasnila. VZ Fizioterapevtika temelji h kvaliteti, znanju, delu, samostojnosti, zrelosti, odgovornosti študentov, zahteva resnost vsakega študenta. Študij pokriva veliko področji in je zelo razgiban, zato je potrebno vložiti kar veliko časa, dela in učenja, kar nas vse vodi do uspeha. Študij omogoča pridobivanje teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj, skozi predavanja, laboratorijskih vaj, terenskih vaj in kliničnih vaj na različnih področjih, kar nam bo pri karierni poti zagotovo pomagalo. Prednost je tudi sprotno ocenjevanja znanja – praktično ali teoretično, običajno približno 14 dni po opravljenih predavanjih ali vajah, kjer je potrebno vedno sodelovati in delati sproti. Po treh letih študija bolj razumem ozadje fizioterapije in težave prebivalstva, zdravja, gibanja, motnje funkcioniranja, vzroke in omejitve s katerimi se vsakodnevno srečujemo, tudi drugje, ne samo v zdravstvenih ustanovah. Na VZ Fizioterapevtika sem pridobila veliko novih znanj in novih izkušenj, ki jih bom lahko uporabljala in še nadgradila z delom na tem področju in nadaljnjimi izobraževanji.

Ana

Študij na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika je odlična izbira za ljudi, ki želijo poklic v zdravstvu in jih veseli delo z ljudmi. Študij poteka v prijetnem in spodbujajočem okolju, ki ga bogati osebni pristop zaposlenih. Prostori so opremljeni v skladu z visokimi standardi. Učni načrt in programi so sodobni in izvedeni s strani ljudi, ki imajo že več let izkušenj in so strokovnjaki na svojem področju. Profesorji so prijazni, dostopni in dober zgled nam študentom. Vsebina predavanj omogoča pridobitev kvalitetnega znanja in izkušenj. Klinične vaje se izvajajo po različnih ustanovah, čez celotno Slovenijo. Študenti se na ta način seznanijo z vsemi področji fizioterapije in pridobijo širšo sliko fizioterapije v Sloveniji.

Brigita

Vrh