Home / Uncategorized / Znanje za zdravje

Znanje za zdravje

Evropski center za Mir in Razvoj je v sodelovanju s Slovensko znanstveno fundacijo in Visokošolskim zavodom Fizioterapevtika organiziral, ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj, dogodek v Ljubljani, ki je potekal dne 9.11.2018. Dogodek je potekal na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika in je vključeval 10 predavanj in 2 okrogli mizi.

V okviru predavanj so se predavatelji dotaknili aktualnih pogledov za varovanje in ohranjanje zdravja in izpostavili številne izzive za današnjo družbo na področju zdravja. Poseben del je bil namenjen fizioterapiji, ki se skuša postaviti v raziskovalne vrste in preučevanju starostnikov kot enega od pomembnih elementov starajoče se družbe.

Zaključek dveh okroglih miz in številnih predavateljev je bilo, da bo potrebno nujno postaviti raziskovalno platformo v fizioterapiji, omogočiti prenos znanja in spodbuditi kakovostno sodelovanje med deležniki, ki vstopajo ali so prisotni na področju tovrstnih aktivnosti v slovenskem prostoru.

Vrh